சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Wednesday, July 1, 2009

தொலைத்தூர கணினியை கட்டுப்படுத்தும் மென்பொருள்.


உங்களுடைய கணினியிலிருந்து வேறொரு கணினியை பர்க்ககூடியவர்களுக்கும் அதில் வேலைசெய்யக்கூடியவர்களுக்கும் உதவும் இந்த teamviewer
மென்பொருள் மிக உதவியாக இருக்கும்.
இது மிக எளிதாக இயங்கக்கூடியது, இந்த மென்பொருளை தரவிறக்கம் செய்யவும் பின்னர் teamviewer icon மீது double click செய்யவும் wait for session ல் தோன்றுவது உங்களுடைய id மற்றும் password, உங்கள் partner கணினியில் wait for session ல் தோன்றும் id யை உங்கள் teamviewer ல் create session id ல் enter செய்யவும்,
தரவிறக்கம் செய்ய க்ளிக்கவும்.
இதில் இன்னொரு பயன் என்னவென்றால் இது trial verssion கிடையாது.

என் முதல் முயற்சி.


ADLABS

short Adlabs fut 332-340 torget 317 1-2days
stopl0ss 342

icici

pls exit icici bank rs726 trigered

ICICI

short ICICI fut 705-712 target 676in 2-3 days
stoploss 721

DLF

short DLF fut 311-320 target 290 1-2days
stoploss 322

SUZLON

buy suzlon 103-107 target 116 2-3days
stoploss 100

BAJAJ AUTO (994)

Support at 969 and 935. Resistance at 1046 and 1090. (Use strict stop losses)

HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD (33.70)

Support at 33 and 32.15. Resistance at 35 and 37. (Use strict stop losses)

SAIL (151)

Support at 146 and 142. Resistance at 158 and 165. (Use strict stop losses)

MARUTI (1068)

Resistance at 1085 and 1094. Support at 1053 and 1036. (Use strict stop losses)

HERO HONDA (1397)

Support at 1378 and 1358. Resistance at 1410 and 1430.(Use strict stop losses)

ShoutMix chat widget