சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Friday, April 30, 2010

DERIVATIVE

BUY ALLAHABAD BANK FUTURES

BUY ONGC FUTURES AT 1032

CAMLIN

Resistance at 29, above it can test 32 and 36. Support at 26.95 and 26.10. (Buy at declines)

TISCO

Support at 629 and 621. (Buy at declines) Resistance at 635, above it can test 641 and 649.

OBC

Resistance at 349, above it can test 356, 361 and more. Support at 342 and 337. (Buy at declines)

RELIANCE CAPITAL

Support at 725 and 719. Resistance at 732, above it can test 740 and 741.

ALLAHABAD BANK

Resistance at 173, above it can test 175 and 179. Support at 169 and 166. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 5275, 5293 and 5312. Support at 5245, 5231, 5215 and 5194.

ShoutMix chat widget