சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Thursday, December 10, 2009

DERIVATIVE

BUY HPCL FUTURES AT 398

SELL HINDALCO FUTURES AT 143

MARUTI

Support at 1599 and 1589. Resistance at 1623, above it can test 1638 and 1645. (Buy at declines)

PNB

Support at 925 and 918. (Buy at declines) Resistance at 936, above it can test 940 and 947.

SIEMENS

Resistance at 555, above it can test 561 and 568. Support at 545 and 539. (Buy at declines)

HINDALCO

Support at 136 and 134. Resistance at 143 and 145.50. (Sell at higher)

HPCL

Support at 398 and 394. (Buy at declines) Resistance at 408, above it can test 418, 426 and more.

NIFTY

Nifty has resistance at 5127, 5146, 5156 and 5182. Support at 5086 and 5059.

ShoutMix chat widget