சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Tuesday, June 30, 2009

Biocon

Short Biocon fut between rs.225 and rs.230 for a targer of rs.210 in 2-3 days.

IDBI

Short IDBI fut between rs.112 and rs.116 for a target of rs.103 in 2-3 days.stoploss=rs.117

RENUKA SUGAR

Shott renuka sugar fut between rs.142 and rs.146 far a target of rs.125 in 3 days. stoploss=rs.151

5) CAIRN (234)

Support at 231 and 226. Resistance at 239, above it may test 243 and 251. (Buy at declines)

4) MARUTI (1067.90)

Support at 1058 and 1049. (Buy at declines) Resistance at 1075, above it can test 1084 and 1100.

3) AREVA T&D (356.30)

Support at 351 and 343. (Buy at declines) Resistance at 367, above it may test 385

2) BL KASHYAP (383)

Resistance at 388, above it could test 396, 399 and 405. (Buy at declines) Support at 378 and 371.

1) PATEL ENGINNERING (416)

Support at 409 and 403. Resistance at 421, above it may test 428 and 435 or even 449. (Buy at declines)

ShoutMix chat widget