சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Wednesday, December 23, 2009

DERIVATIVE

BUY ICICI BANK FUTURES AT 819

BUY WELSPUN GUJARAT FUTURES AT 259

HINDALCO

Support at 139.50 and 137.90. Resistance at 145, above it can test 147 and 149. (Enter at lower levels)

SUZLON

Resistance at 85, above it can test 88 and 91. Support at 83.25 and 81.75. (Buy at declines)

ICICI BANK

Support at 819 and 813. (Buy at declines) Resistance at 830, above it has resistance at 833 and 842.

HOTEL LEELA

Support at 43 and 42.10. Resistance at 44.50, above it can test 46 and 49.

JINDAL SAW

Support at 180 and 174. (Buy at declines) Resistance at 184, above it can test 188 and 193.

NIFTY

Nifty has resistance at 4993, 4999, 5010 and 5025. Support at 4975, 4965 and 4952.

ShoutMix chat widget