சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Thursday, August 6, 2009

ICICI

Buy------------775-785
Target---------800------5-7days
Stoploss--------774

ICICI

STAR

Buy------------150-154
Target---------165------1-2days
Stoploss--------147

HDFC

Support at 2455, below it may test 2438 and 2401. Resistance at 2478 and 2489.

DLF

Support at 386, below it may test 381 and 375. Resistance at 395 and 401.

BHEL

Support at 2282 and 2271. (Buy at declines) Resistance at 2338, above it can test 2351 and 2368.

GRASIM

Support at 2820 and 2805. Resistance at 2845, if moves up with volumes, it may test 2868, 2879 and 2900.

RELIANCE

Slightly overbought. Resistance at 2085 and 2100. Support at 2065, if moves below, further selling is expected

NIFTY

Nifty has resistance at 4705, 4715 and 4745. If moves above, further upside is expected. Support is at 4645, 4630, 4615 and 4600.

ShoutMix chat widget