சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Thursday, December 3, 2009

DERIVATIVE

BUY DLF FUTURES AT 376

BUY SBI FUTURES AT 2289

JSW STEEL

Resistance at 1030, above it can test 1038, 1046 and 1070. Support at 1010 and 999. (Buy at declines)

SBI

Resistance at 2315 and 2325. If moves up, it could test 2365 and more. Support at 2289 and 2275. (Buy at declines)

SAIL

Resistance at 211, if moves up then it may test 215 and 218 or even 221. Support at 207 and 203. (Buy only at declines)

DLF

Support at 381 and 378. (Buy at declines) Resistance at 387, above it can test 390 and 397.

GAIL

Support at 418 and 413. (Buy at declines) Resistance at 425, above it can test 432.10.

NIFTY

Nifty has resistance at 5142, 5153, 5160 and 5191. Support at 5112, 5092 and 5078.

ShoutMix chat widget