சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Friday, July 2, 2010

DERIVATIVE

BUY MRPL JULY FUTURES AROUND 75.1

SELL ACC JULY FUTURES AROUND 874 LEVELS

TATA MOTORS (762.75)

Support at 756 and 749. Resistance at 765 if moves above it can test 771 and 779. (Buy at declines)

LUPIN (1930)

Support at 1917 and 1905. Resistance at 1938 above it can test 1946 and 1968.

SUN PHARMA (1755)

Support at 1746 and 1732. (Buy at declines) Resistance at 1761 above 1775 and more.

ACC (867)

Resistance at 872 and 878 (Sell at higher). Support at 862 below it may test 857 and more.

MRPL (76.25)

Support at 75.4 below it can test 73.75. Resistance at 77 above it can test 78 and 82. (Buy at declines)

NIFTY (5251)

Resistance at 5263, 5268 and 5303. Support at 5238, 5222 and 5209.

SENSEX (17509)

Sensex has support at 17435, 17388 and 17350. Resistance at 17554 and 17658 levels.

ShoutMix chat widget