சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Thursday, November 5, 2009

DERIVATIVE

BUY TISCO FUTURES AT AROUND 462

SELL HUL FUTURES AT AROUND 283.

IDEA

Resistance at 52.1 above it may test 53.5 (Sell at higher). Support at 50.5 below 49, 47 or even 45 in the short term.

TISCO

Resistance at 475 above it can test 481 and 486. Support at 462 and 455 levels,

ICICI BANK

Resistance at 835 and 842 above 850. Support at 820 and 815 levels (Buy at declines).

LLOYD ELECTRICAL

Resistance at 48 above it can test 48.75, 49 and 51. Support at 46.5, 46 and 45. (Buy at declines)

GABRIEL INDIA

Support at 23.1 and 22.2 (Buy at declines). Resistance at 25.5 above it can test 29 and 30.

NIFTY

Nifty has resistance at 4725, 4747 and 4765. Support is at 4699, 4691, 4657 below 4635 and 4604 levels.

ShoutMix chat widget