சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Thursday, January 28, 2010

DERIVATIVE STRATEGIES

SELL EDUCOMP FUTURES

BUY BHARTI FUTURES

ALLAHABAD BANK

Support at 131 and 129. (Buy at declines) Resistance at 136 and 138, above buying interest can emerge.

HAVELLS INDIA

Resistance at 561, if moves up it can test 565, 571 and more. Support at 552 and 546. (Buy at declines)

LANCO INFRA

Resistance at 47.50, above it can test 49 and 53. (Buy at declines) Support at 46 and 44.50.

SAIL

Support at 212 and 209. (If remains firm above these levels, buy with a stop loss) Resistance at 217above it can test 219 and 224.

BHARTI

Support at 318 and 313. (Buy at declines) Resistance at 324, above it can test 327, 330 and more.

NIFTY

Nifty has resistance at 4873, 4903 and 4910. If breaks, it can test 4927. Support at 4834 and 4800. Below, free fall is likely.

ShoutMix chat widget