சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Tuesday, July 14, 2009

RCOM

buy--------------240-245
target------------262 in days
stoploss----------235

LT

buy-------------1370-1380
target-----------1440-2-3days
stoploss---------1349

BEML

buy-------------960-985
target-----------1100-1week
stoploss---------936

RIIL

buy --------------720-750
target------------820-------1-3days
stoploss----------705

AXIS BANK (755.40)

Resistance at 761 and 767. If moves up, it may test 775 and more. Support at 749 and 741. (Buy at declines)

INDUS IND BANK (77.80)

Resistance at 80, above it may test 84, 86 and 91. Support at 76.10 and 74.50

SBI (1546)

Support at 1536 and 1525. Resistance at 1551, above it may test 1568, 1575 and 1601.

BGR ENERGY (278)

Support at 276 and 271. (Buy at declines) Resistance at 281, above it may test 288 and 293.

STERLITE (583)

Support at 579 and 572. (Buy at declines) Resistance at 588, above it may test 593 and 601.

NIFTY

Nifty has resistance at 3980, 4001 and 4034. Support is at 3962, 3933, 3920 and 3873. If moves below, free fall is expected.

ShoutMix chat widget