சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Wednesday, November 25, 2009

DERIVATIVE

BUY IOC FUTURES AT 282

BUY INFOSYS FUTURES AT 2410

IOC

Resistance at 295, above it can test 299 and more. Support at 285 and 282.

BHUSAN STEEL

Resistance at 1395, if moves up it could test 1378 and more. Support at 1315 and 1302.

TATA MOTORS

Support at 642 and 637. Resistance at 653, above it can test 658, 664 and more.

GAIL

Support at 398 and 392. Resistance at 405, above it may test 409 and 414.

INFOSYS

Support at 2410 and 2385. Resistance at 2445, above it can test 2465 and 2478 and more.

NIFTY

Nifty has resistance at 5118, 5125, 5146 and 5158. Support at 5064, 5030 and 5025.

ShoutMix chat widget