சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Monday, January 4, 2010

DERIVATIVE

BUY GAIL FUTURES AT 409

BUY HERO HONDA FUTURES AT 1692

INFOSYS

Support at 2580 and 2563. (Enter at lower levels) Resistance at 2615, above it can test 2635, 2642 and more.

HINDUSTAN CONSTRUCTIONS

Resistance at 147.50, above it can test 149 and 153. Support at 144 and 141.75. (Buy at declines)

KALE CONSULTANCY

Immediate resistance at 94.50, if moves up, it could test 96 and 99. Support at 91 and 88.95. (Buy at declines)

MONNET ISPAT

Support at 371 and 368. (Buy at lower levels) Resistance at 381, above it can test 388 and 395.

HERO HONDA

Support at 1705 and 1685. (Buy at declines) Resistance at 1735, above it can test 1745.

NIFTY

Nifty has resistance at 5220, 5225 and 5244. Support at 5186, 5171 and 5152.

ShoutMix chat widget