சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Monday, December 21, 2009

DERIVATIVE

BUY AXIS BANK FUTURES AT 928

SELL BHARTI FUTURES AT 323

AXIS BANK

Support at 928 and 927. (Buy at declines) Resistance at 938, above it can test 941 and 950.

TATA MOTORS

Resistance at 740, above it can test 743 and thereafter all round buying. Support at 727 and 721. (Buy at declines)

ONGC

Resistance at 1200 and 1205, if moves up it can test 1215. Support at 1172, below it may face selling pressure.

RELIANCE

Support at 1009, if moves down it may test 991 and 982. Resistance at 1011 and 1030. (Sell at higher)

INFOSYS

Support at 2510 and 2490. Resistance at 2542, above it can test 2575. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 5015, 5027 and 5044. Support at 4975, 4960 and 4924.

ShoutMix chat widget