சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Thursday, August 27, 2009

INFOSYS

Major resistance for the stock at 2190, above it may test 2220. Support at 2156 and 2133. (Buy at declines)

SOBHA

Resistance at 244, if breaks then it can test 250 and more. Support at 240 and 236. (Buy at declines)

CIPLA

Resistance at 264 and 270. Support at 256.

SUNDARAM CLAYTON

Resistance at 169. Support at 156 and 152. (Buy at declines)

VARUN SHIPPING

Resistance at 57.52 and 59 above further buying. Support at 55.65 and 54. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 4696, 4715, 4732 and 4775. Support at 4657, 4624, 4609, 4586 and 4578.

ShoutMix chat widget