சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Thursday, September 24, 2009

STERLITE

Support at 762, 752 and 748. (Buy at declines) Resistance at 775, above it can test 782.

RELIANCE

Resistance at 2125 above it can test 2142 and 2165. Support at 2090 and 2068.

ONGC

Resistance at 1175 above 1199 above all round buying. Support at 1153 and 1142

MARUTI

Support at 1648 and 1639. (Buy at declines) Resistance at 1660, above it can test 1675 and 1699.

PNB

775 and 771 are the support levels. Resistance at 788, if moves up with volumes it can test 792 and 797. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 4987, 4999 and 5020. Support at 4950, 4935, 4920 and 4894.

ShoutMix chat widget