சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Thursday, August 20, 2009

DERIVATIVE

BUY HDFC FUTURES AT 2339

BUY ONGC FUTURES AT 1141

SUN PHARMA

Support at 1162 and 1149. (Buy at declines) Resistance at 1188. If moves up with volumes, it may test 1206 and 1255.

PSL LTD

The stock has support at 139 and 136. (Buy at declines) Resistance at 146.50, above it may test 148, 153 and 159.

BHEL

Support at 2205 and 2185. Resistance at 2225, above it may test 2232 and 2268.

HDFC

Resistance at 2363 and 2375. Above, it can test 2401 and 2418. Support at 2339 and 2325.

MARUTI

Resistance at 1315 and 1325. Above, all round buying. Support at 1288 and 1272. (Buy at lower levels)

NIFTY

Nifty has resistance at 4410, 4427, 4441, 4465, 4480, 4491, 4510 and 4550. Support is at 4374, 4349, 4303 and 4270

ShoutMix chat widget