சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Thursday, December 24, 2009

DERIVATIVE

BUY STERLITE FUTURES AT 839

BUY INDIABULLS REAL ESTATE FUTURES AT 214

MCLLEOD RUSSEL

Resistance at 856, above it can test 274. Support at 255 and 250. (Buy at lower)

RELIANCE CAPITAL

Resistance at 856, above it can easily test 868 and 875. Support at 839 and 825. (Enter at declines)

HANUNG TOYS

Minor resistance at 113, above it can test 116 and 118. Support at 109 and 105. (Buy at declines)

RELIANCE

Resistance at 1082, if breaks it has resistance at 1089 and 1107. Support at 1046 and 1035.

STERLITE

Resistance at 856 and 866, above major resistance at 875 and 884. Support at 837 and 826.

NIFTY

Nifty has resistance at 5152, 5161, 5182 and 5193. Support at 5124, 5112, 5090, 5080 and 5053.

ShoutMix chat widget