சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Tuesday, December 15, 2009

DERIVATIVE

BUY RANBAXY FUTURES AT 512

BUY SIEMENS FUTURES AT 556

REDDINGTON

Resistance at 306.50, if moves up it can test 309 and 316. Support at 301 and 296.50.

GMR FERRO ALLOYS

Resistance at 39.50, if it can break above 40, it could test 43 and 45. Support at 37 and 36.50.

STERLITE

Support at 832 and 825. Resistance at 843, above it can test 848 and more. (Buy at declines)

SIEMENS

Resistance at 564.50, above it can test 568 and 573. Support at 555 and 551. (Buy at declines)

RANBAXY

esistance at 520, if moves up with volumes, it can test 527 and thereafter all round buying. Support at 512 and 508. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 5119, 5128, 5147 and 5162. Support at 5089, 5074 and 5051.

ShoutMix chat widget