சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Wednesday, December 9, 2009

DERIVATIVE

BUY TCS FUTURES AT 690

BUY TISCO FUTURES AT 577

MARUTI

Support at 1559 and 1549. (Buy at declines) Resistance at 1575, above it can test 1584 and 1599.

BANK OF BARODA

Support at 517, if moves down, it may test 515 and more. Resistance at 534 and 539. (Sell at higher)

BPCL

Resistance at 641, if moves up, it can test 648 and 655. Support at 632 and 628. (Buy at declines)

HCL TECH

Support at 342 and 338. Resistance at 353, above it can test 358 and 365. (Buy at declines)

SBI

Support at 2295, below it may find support at 2278 and more. Resistance at 2320 and 2331. Buying will emerge only above this.

NIFTY

Nifty has resistance at 5159, 5177 and 5188. Support at 5125, 5102, 5070 and 5045.

ShoutMix chat widget