சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Wednesday, December 2, 2009

HINDALCO

Resistance at 143, above it may test 145 and thereafter expect all round buying. Support at 139 and 137. (Buy at declines)

DERIVATIVE

BUY SOBHA FUTURES AT 232

BUY JINDAL STEEL & POWER FUTURES AT 701

IRB INFRA

Support at 252 and 248. Resistance at 261, above it can test 265, 272 and more. (Buy at declines)

JINDAL STEEL & POWER

Resistance at 710, above it can test 717 and 732. Support at 701 and 690. (Buy at lower)

SOBHA DEVELOPERS

Support at 232 and 226. (Buy at declines) Resistance at 239, above it may test 242, 245 and more.

SATYAM

Support at 91.10, below it may test 89 and 88 and more. Resistance at 94, if moves up it may face resistance at 93.50 and 95. (Sell at higher)

NIFTY

Nifty has resistance at 5138, 5150 and 5181. Support at 5107, 5080 and 5052.

ShoutMix chat widget