சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Friday, August 21, 2009

DERIVATIVE

BUY HDFC BANK FUTURES

BUY INFOSYS 2010 CALL

ICICI BANK

Resistance at 723, above it can test 728 and 735. Support at 711 and 706.

ALLIED DIGITAL

Resistance at 437, above it can test 441 and 448. Support at 427 and 421.

ONGC

Resistance at 1185, if moves up, it can test 1200 and 1215. Support at 1171 and 1165. (Buy at declines)

WIPRO

Resistance at 509, if moves with volumes, it can test 513 and 515. Support at 501 and 493. . (Buy at declines)

HFC BANK

Support at 1462 and 1456. Resistance at 1501, above it can test 1515 and 1538. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 4470, 4490, 4510 and 4515. Support is at 4440 and 4430

ShoutMix chat widget