சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Friday, December 11, 2009

DERIVATIVE

BUY AXIS BANK FUTURES AT 1001

BUY JINDAL STEEL FUTURES AT 716

VIJAYA BANK

Support at 54.10 and 53.20. Resistance at 58, above it can test 59 and thereafter it could test 62 and 65. (Buy at declines)

MOSERBAER

Resistance at 89.75, above the stock has potential to move above 91 and 94. Support at 87.50 and 86.10. (Buy at declines)

SUZLON

The stock has support at 83 and 81.75. (Buy at declines) Resistance at 86.75, above it can test 88 and 91.

JINDAL STEEL

Resistance at 735, above it can have resistance at 741. A move above this can create all round buying. Support at 721 and 716. (Enter at lower levels)

INDUSIND BANK

Support at 143 and 139. (Buy at declines) Resistance at 147, if breaks with volumes, it may test 149.50 and thereafter all round buying.

NIFTY

Nifty has resistance at 5146, 5152, 5178 and 5200. Support at 5120, 5113, 5090 and 5062.

ShoutMix chat widget