சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Monday, September 14, 2009

ABG SHIPYARD

Resistance at 256, if breaks with volumes, it may test 262 and 268. Support at 246 and 242. (Buy at declines)

PATNI COMPUTERS

Support at 390 and 376. (Buy only at declines) Resistance at 401.50, above it can test 408 and 427.

JET AIRWAYS

260 will be the resistance. If moves up with volumes, it may test 268 and 276. Support at 252 and 247. (Buy at declines)

ADHUNIK METALIKS

Support at 96.10 and 94.75. (buy at declines) Resistance at 97.60, above it may test 99 and 104.65.

PUNJLLOYD

Support at 252 and 246. (Buy at declines) Resistance at 261, above it can test 268 and 271.

NIFTY

Nifty has resistance at 4847, 4880, 4890 and 4920. Support at 4827, 4807, 4797 and 4769.

ShoutMix chat widget