சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Wednesday, September 9, 2009

DERIVATIVE

BUY TISCO FUTURES AT 447

BUY BHARTI AIRTEL FUTURES AT 417

BGR ENERGY

Resistance at 449.75, above it can test 454 and 468. (Buy at declines) Support at 443 and 439

SIEMENS

Resistance at 518 and 520. Buying will emerge only above this. Support at 511 and 507. (Buy at lower)

POWER GRID

Support at 105 and 104. (Buy at declines) Resistance at 111, above it can test 114 and 117.

CAIRN

Support at 262 and 258. (Buy at declines) Resistance at 269, above it can test 272, 274 and 279.

TISCO

Support at 452 and 447. (Buy declines) Resistance at 461, above it can test 468 and 473

NIFTY

Nifty has resistance at 4811 and 4846. Above, further upside is expected towards 4861. Support at 4788, 4782, 4742 and 4724.

ShoutMix chat widget