சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Wednesday, July 8, 2009

VOLTAS (129.90)

Resistance at 133, above it can test 138.40 and 141. Support at 125.75 and 119.85. (Buy at declines)

UNITED BREWERIES (115.55)

The stock has support at 113 and 111.50. Resistance at 118.95, above it can test 121 and 132.70. (Buy at declines)

RCOM (265.90)

Resistance at 268, above it may test 279 and 282. Support at 260 and 258. (Buy at declines)

LANCO INFRA (370)

Resistance at 378, above it can test 386.90 and 389. Any move above this will create huge buying interest. Support at 362 and 358.

NIFTY

Nifty has resistance at 4222, 4231, 4257 and 4292. Support is at 4176, 4135, 4105 and 4090.

ShoutMix chat widget