சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Thursday, October 22, 2009

DERIVATIVE

SELL ICICI BANK FUTURES AT 935

SELL TISCO FUTURES AT 558

SPANCO LTD

Resistance at 59, above it can test 64 and 69. Support at 55 and 53.10. (Buy at declines)

HEXAWARE

Resistance at 91, above it can test 98 and 110. Support at 87 and 85. (Buy at declines)

INFOTECH ENTERPRISES

The stock has given a buy signal. Support at 241 and 236. Resistance at 250, above it can test 258, 273 and 285. (Buy at declines)

XPRO INDIA

Support at 33 and 31.75. Resistance at 35.60, above it can test 37 and 41. (Buy at declines)

MUKAND ENGINNEERS

Support at 35 and 33.75. Resistance at 36, above it can test 41, 45 and 47. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 5080, 5087 and 5123. Support at 5056, 5035, 5000 and 4976.

ShoutMix chat widget