சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Tuesday, January 5, 2010

DERIVATIVE

BUY ICICI BANK FUTURES AT 872

BUY ALLAHABAD BANK FUTURES AT 126

DR REDDY

Resistance at 1148, above it can test 1158, 1173 and more. Support at 1135 and 1128. (Buy at declines)

NESTLE

Support at 2531 and 2515. Resistance at 2570, if breaks with volumes, it may test 2642. (Buy for medium term)

ICICI BANK

Resistance at 883, if moves up with volumes, it may test 895 and 908. Support at 873 and 866. (Buy at declines)

TISCO

Resistance at 636, above it can test 643 and more. Support at 628 and 623. (Buy at declines)

STERLITE

Support at 870 and 863. (Buy at declines) Resistance at 880, above it can test 888 and 894.

NIFTY

Nifty has resistance at 5245, 5258, 5265 and 5300. Support at 5215, 5201, 5173 and 5153.

ShoutMix chat widget