சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Thursday, December 17, 2009

DERIVATIVE

BUY WIPRO FUTURES AT 665

BUY HDFC FUTURES AT 2592

HINDALCO

145.45 can be the major hurdle, if moves up with volumes, it could test 149 and 152. Support at 141 and 139.50. (Enter at lower levels)

ACC

Support at 852 and 846. (Buy at declines) Resistance at 863, above it can test 868 and 875. (Buy at declines)

APOLLO HOSPITAL

Resistance at 569, above it may test 573, 575 and 584. Support at 558 and 551. (Buy at declines)

SHREE RENUKA SUGARS

Support at 212 and 209.10. Resistance at 218, if moves up with volumes, it can test 222 and more. (Buy at declines)

GEMINI COMMUNICATIONS

Support at 37.50 and 36.45. Resistance at 39.10, above it can test 42, 45 and more. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 5062, 5072, 5094 and 5122. If breaks, it can test 5160. Support at 5016, 4996 and 4973.

ShoutMix chat widget