சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Wednesday, November 4, 2009

DERIVATIVE

BUY PNB FUTURES WITH A STOPLOSS AT AROUND 828

BUY M&M AT AROUND 888.

ABG SHIPYARD

Resistance at 187 above it may test 191, 193 and 196. Support at 180 and 176 (Buy at declines).

HDFC BANK

Resistance at 1618 and 1635 above uptrend. Support at 1592 and 1578 levels (Buy at declines).

BANK OF INDIA

Resistance at 348, above it can test 355, 361. Support at 337 and 333 (Buy at declines).

ABB

Support at 725 and 718 below it may test 705. (Sell at higher) Resistance at 745 above it may test 750 levels.

RELIANCE INDUSTRIES

Last major support at 1805 (200 DMA) if trades below then it can test 1799, 1790 and thereafter further selloff. Resistance at 1835 above it may test 1848 and 1875.

NIFTY

Nifty has resistance at 4584, 4600, 4615 above it can test 4635. Support is at 4539, 4500 levels below freefall

ShoutMix chat widget