சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Friday, November 27, 2009

DERIVATIVE

SELL SBI FUTURES AT 2268

BUY RANBAXY FUTURES AT 421

SBI

Support at 2245, below it may test 2215 and 2185 and more. Resistance at 2268 and 2275. (Sell at higher)

STERLITE

Support at 842, below it may test 835 and a free fall. Resistance at 852 and 858. (Sell at higher)

RANBAXY

Support at 427 and 421. (Buy at declines) Resistance at 433, above it can test 441, 448 and 465.

SICAL LOGISTICS

Resistance at 61, above it can test 64 and 67.50. Support at 58 and 57.10. (Buy at lower)

PATNI

Support at 440 and 438. If trades below, it may test 431 and more. Resistance at 448 and 451. (Sell at higher)

NIFTY

Nifty has resistance at 5026 and 5035. Support at 4965, 4940, 4915 and 4874.

ShoutMix chat widget