சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Thursday, November 12, 2009

DERIVATIVE

BUY HDFC BANK FUTURES AT 1720

BUY HDIL FUTURES AT 369

POLARIS

Resistance at 170 above it may test 173 and 175 (Buy at declines). Support at 165 below 161 levels.

RELIANCE

Resistance at 2125 above it can test 2138 and 2145 or even more. Support at 2101 and 2085 levels (Buy at declines)

NALCO

Support at 379 and 372. Resistance at 386 above it can test 389 and 392 or even more.

SUZLON

Support at 66.5 below 65.55. Resistance at 68.5 and 69.1, 70.55. (Buy at lower levels)

HDIL

Support at 369 and 363.5 (Buy at declines). Resistance at 380 above it can test 388 and 342 levels.

NIFTY

Nifty has resistance at 5020, 5030 and 5051. Support is at 4991 below 4983 and 4946 levels.

ShoutMix chat widget