சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Wednesday, August 5, 2009

ICICI BANK

Resistance at 770, if moves up, it can test 782 and 793 and even 830 in coming days. Support at 758 and 752.

DECCAN CHRONICLE

Resistance at 105, if moves up, it can test 108 and 111. Support at 101 and 98.10. (Buy at declines)

WIPRO

Support at 478 and 473. (Buy at declines) Resistance at 490, above it can test 494 and 499.

HCC

113 and 111.40 are the support levels. Resistance at 121, if moves up with volumes, it may test 128. (Buy at declines)

HCL-INFOSYSTEMS

Support at 124 and 121. (Buy at declines) Resistance at 128, above it can test 131, 133 and thereafter all round buying.

NIFTY

Nifty has resistance at 4710 and 4724. Above, further upside is expected. Support is at 4672 and 4646. Below, it has support at 4628 and 4602.

ShoutMix chat widget