சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Thursday, July 2, 2009

Sintex

Buy------------225-230
target----------245----2-3days
stoploss--------220

CMC

buy 780-795
target 828
stoploss 777

NIFTY

Nifty has resistance at 4362, 4385, 4400, 4420 and 4439. Support at 4313, if breaks, then it may test 4291, 4273 and 4249.

ONGC (1051.6)

Resistance at 1099 If moves above then it may test 1108 and 1145. Support at 1038 and 1025. (Buy at declines)

ITI (37.65)

Support at 36.45 and 35. Resistance at 38.5 above it may test 41, 47 and 51.

PUNJ LLOYD (214)

Support at 209 and 206. Resistance at 218 above it can test 223 and 229. (Enter at declines)

IOC (541.75)

Support at 536 and 531. Resistance at 546, 555 and 569.(Enter at declines)

ShoutMix chat widget