சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Tuesday, September 8, 2009

DERIVATIVE

BUY SBI FUTURES AT 1800

BUY INDUS IND BANK FUTURES AT 101

ACC

Support at 792, if moves down, it may test 785 and 781. Resistance at 810 and 818. (Sell at higher)

ONGC

Support at 1178 and 1162. Resistance at 1199, above it can test 1205 and 1230. (Sell at higher)

INFOSYS

Resistance at 2230, above it can test 2245 and 2253. Support at 2210 and 2198. (Buy at declines)

INDUS IND BANK

Resistance at 104.50, if breaks with volumes, it may test 107 and 110. Support at 101 and 98. (Buy at declines)

SBI

Support at 1795 and 1785. Resistance at 1825, above it can test 1843 and 1865. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 4800 and 4832. Above, further upside is expected. Support at 4769, 4763, 4732 and 4725.

ShoutMix chat widget