சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Monday, August 10, 2009

HCL

Resistance at 246, above it may test 244 and 251. Support at 241 and 236.

ONGC

Support at 1128, if moves down, it may test 1111 and 1102. Resistance at 1150, above it will remain firm and it could test 1172.

GAIL

Support at 313 and 308. (Buy for intraday) Resistance at 321 and 325, above it can test 333.

STERLITE

Resistance at 635, if moves up, it may test 642. Support at 625 and 618. (Buy for intraday)

INFOSYS

Support at 2025 and 2012. (Buy at lower levels) Resistance at 2045, above it can test 2056 and 2068 or even 2078

NIFTY

Nifty has resistance at 4510, 4520, 4550, 4565 and 4580. Support is at 4444, 4440 and 4420.

ShoutMix chat widget