சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Monday, November 16, 2009

DERIVATIVE

BUY TELCO FUTURES AT 614

BUY IDFC FUTURES AT 169

ICICI BANK

Support at 901 and 895. (Buy at declines) Resistance at 913, above it can test 918, 923 and 930.

SCI

Resistance at 149, above it can test 154 and 159. Support at 143 and 139. (Buy at declines)

AMARARAJA BATTERIES

Resistance at 160, above it can easily test 167, 172 and 175. Support at 151 and 147. (Buy at declines)

TELCO

625 is the resistance, above it can test 631 and 638. Support at 614 and 612.

ONGC

Support at 1172 and 1160. (Buy at declines) Resistance at 1192, above it can test 1205 and 1225.

NIFTY

Nifty has resistance at 5009, 5017, 5025, 5041 and 5085. Support at 4984, 4973 and 4958.

ShoutMix chat widget