சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Wednesday, August 19, 2009

Mahindra and Mahindra

Buy-----------767to780
Target--------820---2,3days
Stoploss------761

DERIVATIVE

BUY DISHTV FUTURES AT 42

ONGC

Resistance at 1193, above it can test 1206 and 1221. Support at 1168 and 1155. (Buy at declines)

UNITED BREWERIES

Support at 146 and 142. Resistance at 152, above it can test 156. (Buy at declines)

AHLUWALIA CONTRACTS

Support at 123 and 121. Resistance at 132 and 139, above all round buying.

IOC

Support at 582 and 576. (Buy at lower levels due to overbought) Resistance at 592, above it can test 600 and 631.

SBI

Support at 1726 and 1705. (Buy at lower levels) Resistance at 1743 and 1760. Above, all round buying can be seen

NIFTY

Nifty has resistance at 4484, 4491, 4533 and 4580. Support is at 4438, 4423, 4496 and 4474.

ShoutMix chat widget