சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Friday, August 7, 2009

OFSS

Buy----------1500-1521
Target-------1600-2,3Days
Stoploss-----1490

BOMBAY DYEING

BUY-----------367-374
Target---------392-2,3days
Stoploss-------360HERO HONDA

Support at 1495 and 1472. (Buy at declines) Resistance at 1530 and 1551. Above, buying can be visible.

SBI

Support at 1770, below it may test 1765 and 1745. Resistance at 1805 and 1832. (Sell at higher)

ONGC

Resistance at 1168 and 1176. If moves up, it can test 1198 and more. Support at 1135 and 1128. Below, further sell off is likely

INFOSYS

Support at 2048, below it may test 2040 and 2020 or even 2001. Resistance at 2069 and 2090. (Sell at higher)

RELIANCE

Support at 2025, if trades below it may test 2017 and 1999 and thereafter a fall. Resistance at 2068 and 2080. (Sell at higher)

NIFTY

Nifty has resistance at 4628, 4651, 4678 and 4700. Support is at 4560, 4540, 4505 and 4498

ShoutMix chat widget