சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Friday, January 22, 2010

DERIVATIVE

SELL ICICI BANK FUTURES AT 860

SELL TATA MOTORS FUTURES AT 791

UNITED SPIRITS

Support at 1201 and 1185. (Buy at lower levels in small quantity) Resistance at 1238 and 1245. Above, it can test 1266.

NDTV

Resistance at 147 and 151. (Sell at higher) Support at 142.50 and 139. Below, it may test 135 and 131.

STERLITE

Support at 818, below it may test 810 and 802. Resistance at 828 and 835.

GSFC

Resistance at 225 and 229. (Sell at higher) Support at 215, below it may test 209 and 201.

INDIABULLS REAL ESTATE

Support at 198, below it can test 195 and 189. Resistance at 207 and 210. (Sell at higher)

NIFTY

Nifty has resistance at 5120, 5135 and 5155. Support at 5059 and 5048. Below, free fall can be expected and support is at 5025, 5000 and 4975.

ShoutMix chat widget