சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Tuesday, November 24, 2009

DERIVATIVE

BUY M&M FUTURES AT 1033

BUY RANBAXY FUTURES AT 417

M&M

Resistance at 1049, if moves up with volume, it may test 1056 and more. Support at 1032 and 1028.

RANBAXY

Support at 417 and 412. (Buy at declines) Resistance at 426, above it can test 429 and more.

SYNDICATE BANK

Support at 93 and 91.50. (Buy at declines) Resistance at 95.50, above it may test 98 and 99.

MCNALLY BHARAT

Resistance at 218.50, above it can test 224, 230 and more. Support at 213 and 205.

PATNI COMPUTERS

Support at 461 and 454. Resistance at 469, above it can test 474 and 480. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 5117, 5134 and 5161. Support at 5086, 5066 and 5032.

ShoutMix chat widget