சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Tuesday, August 4, 2009

ICICI BANK

Support at 768 and 762. (Buy at declines) Resistance at 780, above it can test 785 and 794.

RELIANCE

Resistance at 2035, above it can test 2068 and 2085. Support at 2010 and 1990. (Buy at declines)

APTECH

Support at 184 and 178. (Buy at declines) Resistance at 190, above it can test 194 and 199

HDIL

Support at 281 and 277. (Buy at declines) Resistance at 290, above it can test 299 and 301.

BAJAJ HINDUSTAN

Support at 186 and 182. (Buy at declines) Resistance at 203.25, above it may test 210 and 217 in coming days

BANK NIFTY

Bank Nifty has resistance at 7745, 7795 and 7845. Above, further upside is expected Support is at 7657, 7611 and 7585

NIFTY

Nifty has resistance at 4740, 4775 and 4815. Support is at 4693, 4680, 4667 and 4649.

ShoutMix chat widget