சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Monday, October 12, 2009

DERIVATIVE

BUY OIL INDIA FUTURES AT 1178

BUY RELIANCE CAPITAL FUTURES AT 901

MAHARASHTRA SEAMLESS

Support at 314 and 310. Resistance at 327, above it can test 331 and 339. (Buy at declines)

RELIANCE

Support at 2072 and 2068. (Buy at declines) Resistance at 2118, if moves up with volumes, it can test 2135, 2168 and more.

BHEL

Support at 2412 and 2398, if moves down, we may see 2372, 2365 and 2332. Resistance at 2438 and 2452. (Sell at higher)

ULTRATECH

Support at 862 and 853. (Buy at declines) Resistance at 871, above it can test 878, 885 and 910.

OIL INDIA

Support at 1178 and 1162. Resistance at 1205, above it can test 1218 and 1248. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 4965, 4990, 4999 and 5008. Support at 4934, 4920, 4904 and 4894. If falls below, free fall is expected.

ShoutMix chat widget