சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Tuesday, December 8, 2009

DERIVATIVE

BUY BPCL FUTURES AT 619

BUY ICICI BANK FUTURES AT 848

EDUCOMP

Support at 739 and 732. Resistance at 753, above it may test 758, 765 and 771.

NESTLE

Resistance at 2635 above it may test 2658 and 2690. Support at 2615 and 2603.

AXIS BANK

Support at 999 and 989. (Buy at declines) Resistance at 1018 and 1028. Above, further uptrend is likely.

ICICI BANK

Support at 855 and 848. (Buy at declines) Resistance at 869 and 876.

BPCL

Resistance at 627, above it can test 630 and thereafter all round buying. Support at 618 and 612. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 5073, 5093 and 5104. Support at 5040, 5018, 5000 and 4971.

ShoutMix chat widget