சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Thursday, November 26, 2009

DERIVATIVE

BUY HDFC BANK @ 1782

BUY KOTAK BANK @ 777.

SATYAM COMPUTER

Support at 88.5 below it may test 87.4 and a freefall. Resistance at 93 and 96.1 (Sell at higher)

DLF

Resistance at 365 and 368 (Sell at higher). Support at 358 below it may test 352 and 348.

ITC

Resistance at 271, if moves above with volumes then it may test 274-280 levels. Support at 265 and 263

TV TODAY

Support at 116 and 113. (Buy at declines) Resistance at 121 above it may test 125 and more.

STERLITE

Support at 852 and 846. (Buy at declines). Resistance at 861 above it may test 866 and 878.

NIFTY

Nifty has resistance at 5130, 5143 above it can test 5159. Support is at 5097, 5079, 5065, 5053 levels.

ShoutMix chat widget