சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Friday, November 6, 2009

DERIVATIVE

BUY BHEL FUTURES AT AROUND 2207

BUY JP ASSOCIATES FUTURES AT AROUND 212

HCLTECH

Resistance at 306 above it may test 309 and 315 (Buy at declines). Support at 298 below 293 levels.

HDFC BANK

Resistance at 1640 above it can test 1666. Support at 1615 and 1603 levels (Buy at declines)

JP ASSOCIATES

Resistance at 221 and 226. Support at 214 and 212 levels (Buy at declines).

RELIANCE INFRA

Resistance at 1099 above it can test 1105, 1136 and 1149. Support at 1065 and 1056. (Buy at declines)

BHEL

Support at 2201 and 2185 (Buy at declines). Resistance at 2225 above it can test 2236 and 2256.

NIFTY

Nifty has resistance at 4800, 4815, 4850 and 4872. Support is at 4733 below 4703 and 4660 levels.

ShoutMix chat widget