சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Thursday, September 3, 2009

INFOSYS

Support at 2150 and 2142. Resistance at 21778, above it can test 2199 and 2210. (Buy at declines)

SBI

Resistance at 1745 above it can test 1758, 1765 and thereafter expect all round buying. Support at 1728 and 1715. (Buy at declines)

JINDAL STEEL & POWER

Support at 3159 and 3150. Resistance at 3205, if moves with volumes, it may test 3248 and 3288 and more. (Buy at declines)

THERMAX

Support at 451 and 447. (Buy at declines) Resistance at 459, above it can test 464 and 471 or even higher can be tested.

SAIL

156.95 and 155 are the support levels. Resistance at 164, above it can test 168 and 171. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 4621, 4636, 4651, 4676 and 4694. Support at 4590, 4575, 4556, 4527.

ShoutMix chat widget