சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Wednesday, January 27, 2010

DERIVATIVE

SELL HINDALCO FUTURES AT 164

SELL ICICI BANK FUTURES AT 842

M&M

Support at 1065, if moves down, it may test 1058 and 1045. Resistance at 1083 and 1099. (Sell at higher)

GRASIM

Resistance at 2635 and 2650, above further uptrend is likely. Support at 2615 and 2588. (Buy at declines)

SBI

Resistance at 2075, if moves down, it may come to 2066, 2056 and 2040. Resistance at 2105 and 2115.

ICICI BANK

Support at 825, if moves down, it can test 819, 815 and more. Resistance at 837 and 841. (Sell at higher)

TRF

Support at 653 and 647. (Buy for delivery) Resistance at 666, above it can test 674, 685 and more.

NIFTY

Nifty has resistance at 5029, 5034 and 5059. Support at 4987, 4950, 4933 and 4900.

ShoutMix chat widget