சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Friday, August 28, 2009

DERIVATIVE

BUY TATA POWER FUTURES AT 1342

BUY WIPRO FUTURES AT 559

ROLTA

Support at 171 and 168.10. Resistance at 178 and 181. Above , it can test 187.

TISCO

Support at 432 and 429.60, if moves down, further down trend can be seen. Resistance at 439 and 448. (Sell at higher)

THERMAX

Resistance at 440, if moves up with volumes, it may test 447 and 458. Support at 430 and 423.75. (Buy at declines)

MADHUCON PROJECTS

Support at 212 and 207. (Buy at declines) Resistance at 217, above it may test 224 and 232.

VALECHA ENGINEERING

Support at 82.10 and 79.95. Resistance at 86, above it can test 89 and 96. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 4706, 4720, 4748 and 4775. Support at 4672, 4660, 4648 and 4619.

ShoutMix chat widget