சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Monday, July 13, 2009

RELIANCE (1778)

Support at 1752 and 1735. (Buy only at lower levels) Resistance at 1785 and 1799, above it may test 1805 and 1832.

MCNALLY BHARAT (129.40)

Support at 122 and 118. (Buy only at lower levels) Resistance at 131, above it may test 133 and 137.

REI AGRO (58.45)

Support at 55 and 53. (Buy at declines) Resistance at 60, above it can test 62 and 67.

IL&FS (125.10)

Support at 120 and 117. Resistance at 127, above it may test 130 and 133. (Buy at declines)

BHARAT FORGE (131.95)

Support at 128 and 121. (Buy at declines) Resistance at 135, above it may test 141 and 148.

NIFTY(4003)

Nifty has resistance at 4043, 4072 and 4085. Support is at 3989, 3977, 3963, 3950, 3935, 3905 and 3865

ShoutMix chat widget